Ethmia terminella

Elachistidae
Skrzydła przednie białe z luźno rozrzuconymi czarnymi kropkami, oraz z rzędem czarnych plamek wzdłuż zewnętrznej krawędzi skrzydła. Przedni, a przede wszystkim tylny brzeg skrzydła na ogół z szarym cieniem. Głowa i scutum pokryte białymi łuskami.

Pruszków 15.06.2019 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie liczny – zwłaszcza na południu kraju (np. na Ponidziu)
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne ciepłe tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 16-22 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na żmijowcach, często gromadnie – żywią się nasionami i kwiatami
  7. Podobne. U rzadszego Ethmia dodecea czarne kropki na skrzydłach są zauważalnie większe. Podobne są również namiotniki z rodzaju Yponomeuta, które można łatwo odróżnić po braku czarnych plamek przy zewnętrznej krawędzi skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. E.terminella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply