Luquetia lobella

Elachistidae
Przednie skrzydło jednolicie szare z dwoma rzędami plamek utworzonych z wzniesionych, czarnych łusek.

L lobella

Łódź Fot. Jerzy Strzelecki

L.lobella

Łódź 06.09.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Łuków 16.06.2013 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, polany
  3. Wymiary. Rs 17-28 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na tarninach, ale także na głogach i jarząbach
  7. Podobne. Przede wszystkim znacznie rzadszy Wockia asperipunctella, u której czarne plamki są mniej wyraziste i drobniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Ricosz
  9. L.lobella w bazie BioMap
  10. L.lobella na Lepiforum

avidal

2 thoughts on “Luquetia lobella

Leave a Reply