Amata phegea – Oblaczek granatek

Erebidae
Przednie skrzydła wąskie, mniej więcej dwukrotnie dłuższe od tylnych. Na granatowoczarnym tle skrzydeł białe, owalne plamki (na przednim 6, na tylnym 2-3). Również granatowoczarne są głowa, tułów i odwłok, na odwłoku żółta plama u nasady i żółta obrączka na 6 segmencie. Czułki czarne z białymi wierzchołkami. Gąsienica czarna z brunatnoczerwoną głową, silnie owłosiona.

Fot. Marek Wyszomirski

Fot. Marek Wyszomirski

Łomy 01.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Łomy 01.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nie jest pospolity; liczny tylko lokalnie
  2. Biotop. Łąki, nieużytki, polany, skraje lasów, przydroża, przytorza, żwirownie, zarośla; preferuje suche, ciepłe tereny. Aktywny w ciągu dnia, doskonale lata
  3. Wymiary. Rs 35-42 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Nektar, chętnie ostów, ostrożeni i jeżyn. Gąsienice żerują na roślinach zielnych (jasnota, szczaw, przytulia, babka, mniszek, brodawnik i inne); wg niektórych źródeł gustują w przywiędłych roślinach
  7. Podobne. Charakterystyczny, niemniej w pierwszej chwili można go pomylić z niektórymi formami barwnymi Zygaena ephialtes. Gąsienica podobna do gąsienic Miltochrista miniata i Cybosia mesomella
  8. Uwagi. Oblaczka odnaleźli Marek Wyszomirski Ryszard Orzechowski
  9. A.phegea w bazie BioMap
  10. A.phegea na Lepiforum

avidal

Leave a Reply