Amata phegea – Oblaczek granatek

Erebidae
Przednie skrzydła wąskie, mniej więcej dwukrotnie dłuższe od tylnych. Na granatowoczarnym tle skrzydeł białe, owalne plamki (na przednim 6, na tylnym 2-3). Również granatowoczarne są głowa, tułów i odwłok, na odwłoku żółta plama u nasady i żółta obrączka na 6 segmencie. Czułki czarne z białymi wierzchołkami. Gąsienica czarna z brunatnoczerwoną głową, silnie owłosiona.

Łomy 01.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Łomy 01.07.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nie jest pospolity, liczny tylko lokalnie
  2. Biotop. Łąki, nieużytki, polany, skraje lasów, przydroża, przytorza, żwirownie, zarośla; preferuje suche, ciepłe tereny. Aktywny w ciągu dnia, doskonale lata
  3. Wymiary. Rs 35-42 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Nektar, chętnie ostów, ostrożeni i jeżyn. Gąsienice żerują na roślinach zielnych (jasnota, szczaw, przytulia, babka, mniszek, brodawnik i inne); wg niektórych źródeł gustują w przywiędłych roślinach
  7. Podobne. Charakterystyczny, niemniej w pierwszej chwili można go pomylić z niektórymi formami barwnymi Zygaena ephialtes. Gąsienica podobna do gąsienic Miltochrista miniata i Cybosia mesomella
  8. Uwagi. Oblaczka odnalazł Ryszard Orzechowski
  9. A.phegea w bazie BioMap
  10. A.phegea na Lepiforum

avidal

Leave a Reply