Atolmis rubricollis – Porostnica krasnoszyjka

Erebidae
Znana również jako rudoszyjka powrózka. Przednie i tylne skrzydła czarne (zwykle u samca), lub brunatnoczarne (najczęściej u samicy). Odwłok żółty od spodu i na końcu. Pierścień szyjny jaskrawoczerwony, pomarańczowy, lub żółty. Gąsienica zwykle żółtawa, lub zielonkawa z pomarańczowymi, lub szarymi plamkami.

at-rubricollis

Łuków 04.06.2014 Fot. Ricosz

Grotniki 17.06.2015

Grotniki 17.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 Widoczny żółty koniec odwłoka

A.rubricollis

Rezerwat Łaznów 15.06.2017

Atolmis

Rezerwat Łaznów 15.06.2017

  1. Liczebność. Pospolita; w okolicach Łodzi niełatwa do zaobserwowania
  2. Biotop. Lasy wszelkich typów, ogrody, sady, zadrzewienia, aleje, zarośla, doliny rzeczne, parki, cmentarze; regularnie tworzy roje wysoko w koronach drzew
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Od początku maja do początku sierpnia; jedno pokolenie w sezonie. Zimuje poczwarka. Imagines aktywne zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia; chętnie przylatuje do światła
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żywią się porostami, głównie tymi porastającymi korę drzew
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. A.rubricollis w bazie BioMap
  10. A.rubricollis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply