Atolmis rubricollis – Porostnica krasnoszyjka

Erebidae
Znana również jako rudoszyjka powrózka. Przednie i tylne skrzydła czarne ( zwykle u samca ), lub brunatnoczarne ( najczęściej u samicy ). Odwłok żółty od spodu i na końcu. Pierścień szyjny jaskrawoczerwony, pomarańczowy, lub żółty. Gąsienica zwykle żółtawa, lub zielonkawa z pomarańczowymi, lub szarymi plamkami.

Grotniki 17.06.2015

Grotniki 17.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 Widoczny żółty koniec odwłoka

Atolmis

Rezerwat Łaznów 15.06.2017

A.rubricollis

Rezerwat Łaznów 15.06.2017

  1. Liczebność. Pospolita; w okolicach Łodzi niełatwa do zaobserwowania
  2. Biotop. Lasy wszelkich typów, ogrody, sady, zadrzewienia, aleje, zarośla, doliny rzeczne, parki, cmentarze; regularnie tworzy roje wysoko w koronach drzew
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Od początku maja do początku sierpnia; jedno pokolenie w sezonie. Zimuje poczwarka. Imagines aktywne zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia; chętnie przylatuje do światła
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żywią się porostami, głównie tymi porastającymi korę drzew
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Ricosz
  9. A.rubricollis w bazie BioMap
  10. A.rubricollis na Lepiforum
at-rubricollis

Łuków 04.06.2014 Fot. Ricosz

Dodaj komentarz