Catocala elocata – Wstęgówka wydana

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła szare z niewyraźnymi, jasnymi, falistymi przepaskami poprzecznymi, często z zielonkawym odcieniem. Tylne skrzydła czerwone z czarnymi, łukowato wygiętymi, słabo załamanymi i nieprzewężonymi po środku przepaskami.

C.elocata

Łódź 19.08.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

ca-elocata

Łuków 25.08.2007 Fot. Ricosz

cat-elocata

Łuków 22.08.2017 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadka, lecz z uwagi na nocny tryb życia nieregularnie obserwowana. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, doliny rzeczne, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 67-80
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – październik. Gąsienice głównie w maju i czerwcu. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Soki z przejrzałych owoców i soki wyciekające ze zranionych drzew. Gąsienice żerują na wierzbach i topolach
  7. Podobne. Inne wstęgówki, zwłaszcza Catocala nupta o silniej załamanych, po środku przewężonych, czarnych przepaskach na tylnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Ricosz
  9. C.elocata w bazie BioMap
  10. C.elocata na Lepiforum

Rodzaj Catocala - Wstęgówka


avidal

Leave a Reply