Chelis maculosa – Niedźwiedziówka plamica

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła szarobeżowe z licznymi czarnymi plamkami o kształcie i rozmieszczeniu diagnostycznym dla gatunku. Tylne skrzydła czarno plamkowane z mniej lub bardziej intensywnym różowym, a niekiedy różowofioletowym odcieniem. Wierzch tułowia z trzema podłużnymi pasami z czarnych, włoskowatych łusek – pas środkowy wyraźnie szerszy od pasów bocznych. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate.

Włochy – Campo Felice 17.06.2002 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Campo Felice 17.06.2002 ♂ Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Skrajnie rzadka, obserwowana tylko wyjątkowo, co po części wynika z nietypowej aktywności imagines przypadającej na godziny tuż przed świtem. Samce znacznie częściej obserwowane od mało aktywnych samic VU VU
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, stepy i lasostepy
  3. Wymiary. Rs 31-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja/czerwiec – sierpień/wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na kilku ledwie stanowiskach w południowo-wschodniej części kraju oraz na Ponidziu
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na przytuliach, rzadziej na krwawnikach
  7. Podobne. W Polsce nie do pomylenia – na południu Europy można ja pomylić z innymi gatunkami z rodzaju (w tym z Chelis simplonica) oraz z gatunkami z rodzaju Cymbalophora
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Paolo Mazzei
  9. Ch.maculosa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply