Colobochyla salicalis – Pomiarka wierzbianka

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła szare z trzema prostymi, dwubarwnymi, żółto-brunatnymi, wąskimi przepaskami, z których zewnętrzna sięga wierzchołka skrzydła. Gąsienica zielona.

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

co-salicalis

Łuków 30.05.2019 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki i polany, skraje lasów, ogrody; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 23-29 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach i topolach
  7. Podobne. Niektóre podobnie ubarwione miernikowce Geometridae
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. C.salicalis w bazie BioMap
  10. C.salicalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply