Collita griseola – Fałdówka szarynka

Erebidae
Poprzednio w rodzaju Eilema. Przednie skrzydła szare (w różnych odcieniach –  od białoszarych po szarobrunatne) z żółtą, zwężającą się ku wierzchołkowi skrzydła smugą kostalną. Tylne skrzydła szare. Gąsienica czarna z dwoma rzędami pomarańczowych plamek na grzbiecie.

C griseola

Będzino 29.06.2019 Fot. Augustyna

E. griseola

Kamieńczyk 30.07.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

Łuków 18.07.2011 Fot. Ricosz

 1. Liczebność. Pospolita i liczna
 2. Biotop. Najchętniej wilgotne lasy liściaste; także parki, aleje i zadrzewienia nadrzeczne
 3. Wymiary. Rs 30-36 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na porostach
 7. Podobne. Inne, jednak nieco odmiennie ubarwione fałdówki
 8. Uwagi. Fałdówkę szarynkę obserwowały Augustyna, Teresa Stolarczyk i Ricosz
 9. Uwagi 2. Osobnika z lubelskiego oznaczyła Aneta Itczak
 10. C.griseola w bazie BioMap
 11. C.griseola na Lepiforum
E.griseola

Okuninka 20.07.2018

C.griseola

Będzino 08.07.2019 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply