Eublemma minutata – Blema kocankowa

Erebidae – Mrocznicowate
Deseń na jasnym tle przednich skrzydeł stosunkowo mało kontratsowy, blady. Środkowa przepaska poprzeczna lekko ukośna, szarawa (niekiedy z rdzawym nalotem); pole za nia zwykle wypełnione rozmytym, szarym cieniem. Przepaska zewnętrzna z wyraźnym, klinowatym wcięciem na wewnętzrnej krawędzi. Gąsienica bardezo niepozorna, bladżółtawa, lub bladozielonkawa, pokryta długimi, jasnymi włoskami.

E.minutata

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

  1. Liczebność. Lokalna
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, suche łąki i ugory, polany
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie; w okolicach Łodzi zdecydowanie rzadka
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kocankach piaskowych, oraz na szarotach i ukwapach
  7. Podobne. Zdecydowanie rzadsza Eublemma parva jest zywiej, bartdziej kontrastowo ubarwiona, a wcięcie na wewnętrznym brzegu tylnej przepaski jest szersze, łukowate. Przy braku opatrzenia można ją również wziąć za zwójkę, np. z rodzaju Aethes
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. E.minutata w bazie BioMap
  10. E.minutata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply