Eublemma parva

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła żółtobrązowe z brunatnymi zaciemnieniami ograniczającymi pole środkowe. Pole środkowe wąskie, jaśniejsze od tła. Na całej powierzchni przednich skrzydeł rozrzucone nieliczne, bardzo drobne, czarne kropki.

Austria 27.10.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Bardzo rzadka, lokalna, obserwowana tylko wyjątkowo – mimo to nie umieszczona na Czerwonej Liście. Po raz pierwszy odnaleziona w Polsce przez Marka Hołowińskiego w 2009 roku koło Włodawy (lubelskie)
  2. Biotop. Murawy psammofilne, murawy kserotermiczne, ugory, przydroża, stepy i lasostepy
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na wschodzie kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na traganku omanach, chabrach, kocankach i innych jeszcze roślinach zielnych
  7. Podobne. U Eublemma minutata tło skrzydeł jest jaśniejsze, białe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. E.parva na Lepiforum
  10. E.parva na forum entomo.pl

Rodzaj Eublemma - Blema


avidal

Leave a Reply