Euclidia glyphica – Wygłobka koniczynówka

Erebidae – Mrocznicowate
Znana także pod nazwą wygłoba koniczynówka. Skrzydło przednie brunatne z ciemnobrązowymi przepaskami poprzecznymi. Skrzydło tylne brązowe z rozległą, rozmytą żółtą plamą. Gąsienica brązowa z jasnym paskiem na boku, uderzająco smukła, bardzo trudna do odnalezienia.

Widzew 20.07.2010

Łódź – Widzew 20.07.2010

ŁOB 15.05.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2011

ŁOB 15.05.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2011

ŁOB 15.05.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, przydroża, przytorza, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 13-14 mm. Rs 25-30 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – sierpień. Motyl aktywny w ciągu dnia. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na roślinach motylkowatych i rdestowatych, np. na szczawiu, groszku, koniklecy czy komonicy
  7. Podobne. W miarę łatwa do rozpoznania – podobnie ubarwiona, lecz mniejsza sówka, Panemeria tenebrata, ma bardziej kontrastowy rysunek na tylnych skrzydłach, a mniej kontrastowy na przednich
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. E.glyphica w bazie BioMap
  10. E.glyphica na Lepiforum
Rąbień 22.05.2010

Rąbień 22.05.2010

Zdrowie 16.05.2011

Łódź – Zdrowie 16.05.2011


avidal

Leave a Reply