Laspeyria flexula – Lasperia zatokobrzeżka

Erebidae – Mrocznicowate
Skrzydła brązowo-szare – na przednich dwie proste, cienkie, załamane sierpowato przy zewnętrznym brzegu skrzydła żółtawe przepaski poprzeczne; na każdym z tylnych skrzydeł tylko jedna przepaska poprzeczna. Na przednich skrzydłach po dwie czarne, kropkowate plamki. Przy wierzchołkach przednich skrzydeł rozmyte, czerwonobrązowe plamy z ciemnymi, perłowymi „pawimi oczkami” o nieregularnych krawędziach na samych wierzchołkach. Gąsienica seledynowa z białawymi i czarnymi znaczeniami – jej ubarwienie pełni funkcję maskującą.

L flexula

Łódzkie 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

L.flexula

Łódzkie 26.06.2008 Fot. Jacek Nowak

L.flexula

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

Laspeyria

Kamieńczyk 26.06.2016 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolita. Występuje w całej Polsce
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane, parki, ogrody, polany
  3. Wymiary. Rs 23-27 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec i sierpień – październik; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach porastających drzewa
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Teresa Stolarczyk Ricosz avidal
  9. L.flexula w bazie BioMap
  10. L.flexula na Lepiforum

Łuków 29.08.2018 Fot. Ricosz

Las.flexula

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

Las flexula

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Las.flexula

Łódzkie 09.07.2013 Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply