Lygephila craccae

Erebidae – Mrocznicowate
Na żółtoszarym tle przedniego skrzydła brunatnoczarna, łukowato wyprofilowana plamka nerkowata, która może być rozerwana po środku.

Austria 20.07.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy naskalne, wapienne zbocza
  3. Wymiary. Rs 38-46 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wykach i innych bobowatych
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się kształtem plamki nerkowatej – pewność oznaczenia gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. L.craccae na Lepiforum

Rodzaj Lygephila - Obtocznica


avidal