Schrankia costaestrigalis

Erebidae
Przednie skrzydła o zmiennym ubarwieniu – od niemal białych, przez szarożółte po brunatne. Pole środkowe mało kontrastowe, ograniczone dwiema ciemnymi liniami – linia wewnętrzna jest silnie zygzakowata, a zewnętrzna ewidentnie, łukowato wygięta.

Dąbrówka (nad Narwią) 28.06.2021 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Podmokłe łąki i polany, torfowiska, lasy bagienne i leśne mokradła
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wierzbach, wrzosach oraz rozmaitych roślinach zielnych i ogrodowych. Zdarza się, że na bulwach ziemniaka
  7. Podobne. Schrankia taenialis łatwo odróżnić po kształcie linii ograniczających pole środkowe. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. S.costaestrigalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply