Setina irrorella – Łada poprószyca

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła żółtopomarańczowe, zwykle bez szarego nalotu. Trzy rzędy czarnych plamek wyraźnie zaznaczone. Głowa czarna. Tułów z pomarańczową kryzą. Odwłok czarny z pomarańczowym wierzchołkiem.

Mikoszewo 17.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

Szwajcaria 13.07.2014 Fot. Heiner Ziegler

Tczew 19.06.2016 Fot. Alek Brzozowski

Mikoszewo 17.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, zbocza skalne, suche łąki
  3. Wymiary. Rs 24-33 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec. Motyl aktywny także w ciągu dnia. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – pomorskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach porastających kamienie, zbocza skalne i wapienne skały – w tym na pawężnicach i tarczownicach
  7. Podobne. Przede wszystkim Setina roscida (przednie skrzydła zwykle żółte z szarym nalotem), która w Polsce nie była wykazywana od kilkudziesięciu lat. Gąsienice podobne także do gąsienic Callimorpha dominula, które jednak preferują odmienne biotopy i żerują na liściach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler Alek Brzozowski
  9. S.irrorella na Lepiforum

Tczew 19.06.2016 Fot. Alek Brzozowski

Mikoszewo 17.08.2011 Fot. Alek Brzozowski


avidal