Setina roscida – Łada kroplica

Erebidae – Mrocznicowate
Przednie skrzydła żółte z szarym nalotem. Brunatne plamki wykazują zmienność względem rozmiaru i intensywności. Głowa i tułów czarne. Odwłok czarny z żółtym wierzchołkiem.

Szwajcaria – Murtaröl 03.08.2013 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Murtaröl 03.08.2013 Fot. Heiner Ziegler

  1. Status. Współcześnie z naszego kraju nie wykazywana
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, zbocza skalne
  3. Wymiary. Rs 14-24 mm; samiec przeciętnie zauważalnie większy od samicy
  4. Okres lotu. Koniec maja – czerwiec. Motyl aktywny także w ciągu dnia. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach porastających kamienie, zbocza skalne i wapienne skały – w tym na tarczownicach
  7. Podobne. Przede wszystkim Setina irrorella, u której przednie skrzydła są bardziej jaskrawe, żółtopomarańczowe, a na tułowiu obecna jest pomarańczowa kryza
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler
  9. S.roscida na Lepiforum

avidal

Leave a Reply