Apodia bifractella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła obficie przyprószone szaroczarnymi łuskami. Poprzeczna, złocistopomarańczowa przepaska zewnętrzna z wyraźnym wcięciem. Złocistopomarańczowe, rozmyte plamki najliczniejsze wzdłuż tylnej krawędzi skrzydła. Głowa pokryta złocistymi łuskami.

Austria 03.08.2013 Fot. gernotkunz

Dąbrówka (nad Narwią) 03.07.2019 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Ogrody, polany, łąki, słonawiska, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 11-14 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Imagines aktywne głównie w godzinach przedwieczornych
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Pyłek. Gąsienice żywią się nasionami omanu szlachtawy, astra solnego i płesznika czerwonkowego
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki gernotkunz
  9. A.bifractella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply