Aristotelia ericinella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie rdzawoochrowe do brązowoochrowych z jaśniejszą, pomarańczową smugą wzdłuż przednich krawędzi – w stanie spoczynku skrzydła są dachówkowato złożone i wówczas smugi te zlewają się ze sobą w pręgę grzbietową sięgającą poza połowę długości skrzydeł – pręga ta ograniczona jest czarnymi lub brunatnymi smugami. Na przednich skrzydłach wyraźnie zaznaczone są przepaski poprzeczne ze srebrzystych łusek. Głaszczki białe z czarnymi obrączkami, silnie zakrzywione ku górze i ku tyłowi ciała.

Rezerwat Wrzosowiska w Okonku 21.08.2021 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Lokalnie bywa liczny
  2. Biotop. Wrzosowiska i torfowiska
  3. Wymiary. Rs 9-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Gąsienica żeruje na wrzosach i bażynach
  7. Podobne. Nieco podobna jest Aristotelia subdecurtella, które jednak preferuje odmienne, wilgotniejsze biotopy – w tym wilgotne łąki i doliny rzeczne
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Marek Hołowiński
  10. A.ericinella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply