Brachmia inornatella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie bladożółte lub szarawe z 6-oma wyraźnie zaznaczonymi czarnymi kropkami w białej obwódce. Tułów i głowa z podłużną, wąską pręgą z ciemnych łusek.

Dąbrówka (nad Narwią) 16.06.2021 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Zapewne pospolity
  2. Biotop. Torfowiska, mokradła, szuwary
  3. Wymiary. Rs 11-16 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach trzcin
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. B.inornatella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply