Carpatolechia alburnella

Gelechiidae – Skośnikowate
Poprzednio w rodzaju Teleiodes. Przednie skrzydła białawoszare z plamkami z ciemnych łusek – plamki te wykazują zmienność rozmiarów i intensywności ubarwienia; często zlewają się w wyraźne, duże plamy, a czasem w rozległe smugi.

C.alburnella

Łódź 23.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Carpatolechia

Łódź 23.07.2015 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Skraje lasów, parki, aleje, ogrody, tereny ruderalne; w ciągu dnia chętnie kryje się w szczelinach kory
 3. Wymiary. Rs 13-16 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień ze szczytem pojawu w lipcu
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach
 7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodziny – mimo to identyfikacja na fotografiach terenowych jak najbardziej możliwa
 8. Uwagi. Autor obserwacji z 2015 roku – Jacek Nowak
 9. Uwagi 2. Osobnika z 2018 roku oznaczył Maksymilian Syratt
 10. C.alburnella w bazie BioMap
 11. C.alburnella na Lepiforum
Carpatolechia

Łódź – BRUS 10.06.2018

Car.alburnella

Łódź – BRUS 10.06.2018

C.alburnella

Łódź – BRUS 10.06.2018


avidal

Leave a Reply