Carpatolechia alburnella

Gelechiidae – Skośnikowate
Poprzednio w rodzaju Teleiodes. Przednie skrzydła białawo-szare z plamkami z ciemnych łusek – plamki te wykazują zmienność rozmiarów i intensywności ubarwienia; często zlewają się w wyraźne, duże plamy, a czasem w rozległe smugi.

C.alburnella

Łódź 23.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Pruszków 22.06.2020 Fot. Witold Kamocki

Carpatolechia

Łódź 23.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Car.alburnella

Łódź – BRUS 10.06.2018

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, aleje, ogrody, tereny ruderalne; w ciągu dnia chętnie kryje się w szczelinach kory
  3. Wymiary. Rs 13-16 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień ze szczytem pojawu w lipcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodziny – mimo to identyfikacja na fotografiach terenowych jak najbardziej możliwa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Jacek Nowak avidal
  9. C.alburnella w bazie BioMap
  10. C.alburnella na Lepiforum
Carpatolechia

Łódź – BRUS 10.06.2018

C.alburnella

Łódź – BRUS 10.06.2018


avidal

Leave a Reply