Caryocolum proxima

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła białawoszare lub szarobrązowe z rozległą, czarną plama przed połową długości skrzydła – plama ta jest położona lekko skośnie względem przedniego  brzegu skrzydła i często łączy się wąską, podłużną odnogą z niewielką, brązową plamką za połową długości skrzydła.

Austria 24.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Sporadycznie obserwowany i przypuszczalnie rzadki
  2. Biotop. Suche murawy, tereny ruderalne, ogrody
  3. Wymiary. Rs 10-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach; obecny zapewne na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rogoźnicach i gwiazdnicach; młodsze stadia minują liście
  7. Podobne. Przy uważnej analizie typowo ubarwione osobniki nietrudne do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.proxima na Lepiforum

avidal

Leave a Reply