Eulamprotes wilkella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła brązowe lub czarne z trzema białymi przepaskami poprzecznymi oraz z niewielką białą plamką wierzchołkową. Forma barwna tarquiniella posiada tylko jedna biała przepaskę. Głowa kremowobiała. Wierzch tułowia pokryty łuskami tej samej barwy, co przednie skrzydła. Nogi jednolicie jasne. Czułki naprzemiennie jasno i ciemno prążkowane w 2/3 długości; człony wierzchołkowe białe.

Austria 26.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Sporadycznie obserwowany i przypuszczalnie rzadki
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte
  3. Wymiary. Rs 8-10 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień/wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach; obecny zapewne na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mchach – wiele źródeł podaje rogoźnicę jako roślinę żywicielską, co nie znajduje potwierdzenia w obserwacjach terenowych
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. E.wilkella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply