Exoteleia dodecella – Skośnik tuzinek

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie szare z jasnymi przebarwieniami i rzędami plamek z wzniesionych, czarnych łusek. Czułki i nogi, a także długie, zakrzywione ku górze głaszczki są naprzemiennie jasno i ciemno prążkowane.

Łuków 16.06.2017 Fot. Ricosz

Dąbrówka (nad Narwią) 04.07.2021 Fot. Witold Kamocki

Łuków 20.06.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, parki, ogrody; obecny w piętrze kosodrzewiny
  3. Wymiary. Rs 9-15 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice zjadają szpilki modrzewi i sosen
  7. Podobne. Niektóre inne, podobnie ubarwione gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Głównym wrogiem naturalnym jest gąsienicznik Pristomerus orbitalis, którego larwy są parazytoidami poczwarek i gąsienic
  9. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Ricosz
  10. E.dodecella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply