Gelechia sestertiella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie brunatne z trzema parami kontrastowo białych plam; plama wewnętrzna może się rozdzielać na dwie mniejsze. Głowa i wierzch tułowia pokryte łuskami tej samej barwy, co skrzydła.

Austria – Leibnitz 26.06.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zapewne pospolity, lecz rzadko obserwowany
  2. Biotop. Ogrody, parki, aleje klonowe
  3. Wymiary. Rs 13-14 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach klonów
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. G.sestertiella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply