Helcystogramma triannulella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie brązowe z widocznymi, ciemnobrunatnymi żyłkami. Okrągłe plamki obwiedzione jasnymi łuskami. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydła rząd czarnych kropek. Głaszczki wywinięte do tyłu i ponad głowę.

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania; rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Skraje lasów, łąki, polany
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – listopad
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach powojów i kieliszników, a zapewne także innych powojowatych
  7. Podobne. U Helcystoma lutatella plamki na skrzydłach są mniej kontrastowe – ich obwiedzenie jest węższe, brak jest też ciemnych żyłek na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Bury
  9. H.triannulella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply