Mirificarma mulinella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydło jasno lub ciemnoszare z dwiema znacznie ciemniejszymi od tła podłużnymi smugami mijającymi się w połowie długości skrzydła. Smugi te zwykle nie stykają się ze sobą, jednak u niektórych osobników zlewają się w jeden długi pas (jak na załączonej fotografii). Sporadycznie smugi te całkowicie zanikają. Głaszczki silnie wygięte ku górze.

Hiszpania – Granada 10.12.2019 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Ogrody, lasy, polany, jeżynowiska, uprawy malin
  3. Wymiary. Rs 11-16 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na kwiatach kolcolistów i szczodrzeńców
  7. Podobne. Typowo ubarwione osobniki nietrudne do rozpoznania. Formę o smugach połączonych ze sobą w jeden pas łatwo pomylić z Mirificarma interrupta
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. M.mulinella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply