Nothris verbascella – Skośnik dziewannowy

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydła przednie słomkowożółte z mniej lub bardziej obfitym brunatnym przyprószeniem, zwłaszcza przy zewnętrznej krawędzi skrzydeł. Para owalnych plamek umieszczona za połową długości skrzydła, a dwie pary znacznie mniejszych plamek przed polową długości skrzydła. Głowa i wierzch tułowia tej samej barwy, co skrzydła; na scutum obecne dwie drobne, brunatne plamki.

Austria – Leibnitz 25.09.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadki – mimo to sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, przydroża i przytorza, tereny ruderalne, ogrody
  3. Wymiary. Rs 17-21 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na spodniej stronie liści dziewann – nie minują ich
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. N.verbascella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply