Pseudotelphusa paripunctella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydło przednie szare, brązowe lub żółtawo-brązowe z 3 parami czarnych plamek z nieco wzniesionymi łuskami w 1/5, 2/5 i 3/5 długości; często też czarne plamki są przy nasadzie i na końcu skrzydła

Łuków 13.06.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane
  3. Wymiary. Rs 9-16 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach, dębach, bukach, rokitniku
  7. Podobne. Carpatolechia aenigma i Teleiodes wagae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P.paripunctella w bazie BioMap
  10. P.paripunctella na Lepiforum

Ricosz