Pseudotelphusa paripunctella

Gelechiidae – Skośnikowate
Skrzydło przednie beżowe z 3 parami czarnych plamek z nieco wzniesionych łusek w 1/5, 2/5 i 3/5 długości; często też czarne plamki widoczne przy nasadzie skrzydeł i wzdłuż strzępiny.

Austria 07.07.2022 Fot. gernotkunz

Dąbrówka (nad Narwią)10.06.2022 Fot. Witold Kamocki

Łuków 13.06.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wrzosowiska, lasy, torfowiska, ogrody
  3. Wymiary. Rs 9-16 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – lubelskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach woskownicy europejskiej i dębów; rzadziej na brzozach, bukach oraz rokitnikach
  7. Podobne. Carpatolechia aenigma i Teleiodes wagae
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki gernotkunz Ricosz
  9. P.paripunctella w bazie BioMap
  10. P.paripunctella na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply