Sophronia chilonella

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła brązowe lub szarobrązowe z dwiema kontrastowo białymi smugami wzdłuż przedniej i tylnej krawędzi skrzydła. Wierzchołki skrzydeł z kępką wzniesionych ku górze łusek tworzących specyficzny „ogonek”. Głaszczki pokryte gęsto upakowanymi, włoskowatymi łuskami przypominającymi pióropusz.

Bośnia i Hercegowina 01.07.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany sporadycznie
  2. Biotop. Suche murawy
  3. Wymiary. Rs 10-13 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Bośnia i Hercegowina. W Polsce na rozproszonych stanowiskach – przypuszczalnie do odnalezienia na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na bylicach
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.chilonella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply