Sophronia sicariellus

Gelechiidae – Skośnikowate
Przednie skrzydła żółtawobrązowe z dwiema białymi przepaskami stykającymi się z przednim brzegiem skrzydła – przepaska środkowa ukośna; przepaska zewnętrzna w kształcie szeroko rozwartej litery „V”. Wierzchołki skrzydeł z kępką wzniesionych ku górze łusek tworzących specyficzny „ogonek”. Głaszczki pokryte gęsto upakowanymi, włoskowatymi łuskami przypominającymi pióropusz.

Austria – Leibnitz 27.05.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Suche murawy, ugory, łąki, przydroża, przytorza, zbocza z wystawą południową
  3. Wymiary. Rs 13-14 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec-lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na krwawnikach
  7. Podobne. Zapewne niektóre inne Microlepidoptera
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.sicariellus na Lepiforum

avidal

Leave a Reply