Boudinotiana notha – Bęsica osinówka

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie szaro-brązowe z relatywnie słabo zaznaczonymi białymi plamami oraz z ciemniejszymi od tła, nieco rozmytymi przepaskami. Skrzydła tylne pomarańczowe z ciemnymi plamami. Czułki samca grzebykowate. Gąsienica zielona z jasnymi podłużnymi paskami.

Szwajcaria 18.03.2011 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Liczna tylko miejscami
  2. Siedlisko. Skraje wilgotnych lasów i leśne drogi oraz prześwietlenia. Regularnie siada wprost na ziemi lub na brzozach, lecz niełatwo ją podejść
  3. Wymiary. Długość ciała 17-19 mm. Rs 27-35 mm
  4. Okres lotu. Marzec – kwiecień. Aktywna za dnia. Gąsienica od końca kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, chętnie z kwiatostanów wierzbowych. Gąsienice żerują na topolach, rzadziej na wierzbach iwach i na brzozach
  7. Podobne. U zwykle liczniejszej Archiearis parthenias jasne plamy na skrzydle samic są bardziej wyraziste, a samiec ma piłkowane czułki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei avidal
  9. B.notha na Lepiforum

Las wiączyński 01.04.2021 ♂

Las wiączyński 01.04.2021 ♂

Las wiączyński 01.04.2021 ♂


avidal

Leave a Reply