Cidaria fulvata – Pomiernik naróżak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany także pod nazwą paśnik naróżak. Skrzydła przednie intensywnie ochrowożółte z szeroką, brunatną przepaską o ząbkowanych krawędziach. Wierzchołki przednich skrzydeł rozjaśnione. Gąsienica zielona.

C.fulvata

Góra Charlawa 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

C fulvata

Góra Charlawa 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Szeroko rozpowszechniony, lecz niezbyt liczny i raczej lokalny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 20-29 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje jajo na roślinie żywicielskiej
  5. Lokalizacja. Łódzkie – PK Międzyrzecza Warty i Widawki
  6. Pokarm. Nektar. Oligofagiczne gąsienice żerują na dzikich różach i innych roślinach z rodziny różowatych
  7. Podobne. Imago łatwe do identyfikacji. Gąsienicę można pomylić z wieloma innymi zielonymi larwami motyli
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. C.fulvata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply