Cleorodes lichenaria – Przylepek porościak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie szare, często z miejscowymi, zgniłozielonymi przebarwieniami. Na przednim skrzydle dwie wąskie, silnie zygzakowate, czarne przepaski poprzeczne; na tylnym skrzydle jedna taka przepaska.  Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate.

Włochy – Rzym 30.09.2008 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Włochy 08.07.2007 ♂ Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie. Gatunek ustępujący CR
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, parki, wąwozy; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 25-38 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec- sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na porostach porastających pnie drzew, skaliste zbocza oraz ściany budynków
  7. Podobne. Kształt zewnętrznej przepaski poprzecznej odróżnia go od podobnie ubarwionych gatunków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. C.lichenaria na Lepiforum

avidal

Leave a Reply