Cyclophora linearia – Świerzbik kreskowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie i tylne skrzydła podobnie ubarwione, w różnych odcieniach barwy żółtej i brunatnej. Przepaska środkowa mniej falista i zwykle wyraźniej zaznaczona i szersza od pozostałych przepasek.

Cyclop.linearia

Łódzkie 03.06.2017 Fot. Jacek Nowak

Las wiączyński 06.06.2015

Las wiączyński 06.06.2015

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Pierwsze pokolenie od końca kwietnia do początku lipca. Drugie pokolenie od końca lipca do początku września
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na bukach, dębach, wierzbach, brzozach, oraz borówkach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju; mimo to gatunek zwykle odróżnialny na podstawie fotografii
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Niemiec Jacek Nowak Włodek Wypych avidal
  9. C.linearia w bazie BioMap
  10. C.linearia na Lepiforum
C.linearia

Łódzki Ogród Botaniczny 2019 Poczwarka Fot. Włodek Wypych

Cycl.linearia

Katowice 04.11.2016 Poczwarka Fot. Paweł Niemiec


Rodzaj Cyclophora - Świerzbik


avidal

Leave a Reply