Dysstroma truncata – Paśnik obcinek

Geometridae – Miernikowcowate
Ubarwienie przednich skrzydeł bardzo zmienne. Pole środkowe szerokie o charakterystycznie wyprofilowanej, silnie falistej zewnętrznej krawędzi, która załamuje się pod kątem prostym; znanych jest wiele wariantów kolorystycznych pola środkowego, łącznie z często spotykanym żółtopomarańczowym wypełnieniem. Gąsienica zielona.

dyst.truncata

Rezerwat Korzeń 07.09.2013 Fot. Jacek Nowak

d.truncata

Rezerwat Korzeń 07.09.2013 Fot. Jacek Nowak

dystr.truncata

Rezerwat Korzeń 07.09.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, ogrody, polany
  3. Wymiary. Rs 24-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (m.in. głóg, olsza, brzoza) oraz na malinach i borówkach
  7. Podobne. U Dysstroma citrata zewnętrzna krawędź pola środkowego załamuje się pod kątem ostrym
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. D.truncata w bazie BioMap
  10. D.truncata na Lepiforum

Łuków 21.06.2017 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply