Ecliptopera capitata – Paśnik narudziak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł od szarych poprzez brunatne, aż do niemal czarne. Przepaski poprzeczne białe, o kształcie charakterystycznym dla gatunku. Szerokie pole środkowe ograniczone jasnymi, powcinanymi liniami. Od wierzchołka przedniego skrzydła odchodzi ukośnie jasna przepaska falista; przed wierzchołkiem skrzydła rząd trójkątnych, klinowatych plamek. Odwłok rudobrązowy.

Ec.capitata

Okuninka 18.08.2018

E.capitata

Okuninka 18.08.2018

Ecl.capitata

Łódzkie 02.06.2017 Fot. Jacek Nowak

Ecl capitata

Łódzkie 31.07.2012 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Liczny tylko lokalnie
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, polany, doliny rzeczne; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Maj- sierpień. Gąsienice od maja do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Lubelskie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na niecierpkach
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Ecliptopera silaceata – różni się deseniem na skrzydłach i ciemniejszym odwłokiem
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
  9. E.capitata w bazie BioMap
  10. E.capitata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply