Electrophaes corylata – Paśnik orzeszkowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany tez jako paśnik leszczyniak. Nasada skrzydła i pole środkowe biało obwiedzione, szare, lub szaroczarne; zewnętrzna krawędź pola środkowego z licznymi, głębokimi, zębowatymi wycięciami. Pozostałe fragmenty skrzydła szarobrunatno lub żółtobrązowo przyprószone. Ubarwienie gąsienicy bardzo zmienne – zwykle żółtozielone z bordowymi pierścieniami na większości segmentów.

E.corylata

Łódź 25.07.2016 Fot. Jacek Nowak

Łuków 11.05.2018 Fot. Ricosz

Łuków 31.05.2022 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 22-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od czerwca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – chętnie na głogach, jarząbach, tarninach, leszczynach, brzozach, lipach, czeremchach…
  7. Podobne. Kilka innych miernikowców, zwłaszcza Ecliptopera silaceata
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. E.corylata w bazie BioMap
  10. E.corylata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply