Ennomos autumnaria – Latalec jesieniak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła żółte z licznymi, drobnymi, brunatnymi plamkami; w części nasadowej i przy zewnętrznych krawędziach intensywniej ubarwione, pomarańczowożółte. Cienkie przepaski poprzeczne słabo zaznaczone, zwykle porozrywane na sąsiadujące ze sobą plamki; przepaska zewnętrzne na ogół szeroko przerwane w połowie długości.

Cieszyn 13.09.2020 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 13.09.2020 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 13.09.2020 Fot. Aleksander Dorda

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 45-52 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – początek października. Gąsienice od kwietnia do lipca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Śląskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują nocą na lipach, dębach, brzozach, wierzbach, olszach oraz na innych drzewach i krzewach liściastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – mimo to nietrudny do rozpoznania; identyfikację ułatwia późny okres pojawu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz Aleksander Dorda
  9. E. aurantaria na Lepiforum

Łuków 28.06.2010 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply