Epirrhoe galiata – Paśnik przytuliak

Geometridae – Miernikowcowate
Nasada przedbniego skrzydła szerokie szaroczarna, często z niebieskim odcieniem. Podobnie ubarwione szerokie pole środkowe; ogranicoczone białawymi, falistymi przepaskami poprzecznymi. Przednia krawędź przedniego skrzydła z niewielkim wklęśnięciem po środku – cecha diagnostyczna gatunku.

Poznań ♀ Fot. Andrzej Hańca

Poznań Samica składająca jaja Fot. Andrzej Hańca

Poznań ♀ Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Rzadki, lokalny
  2. Biotop. Lasy, zarośla, zręby, polany, trawiaste zbocza
  3. Wymiary. Rs 22-32 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny, które najpewniej wykluczyć po prostej lub łukowato wypukłej przedniej krawędzi skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca
  9. E. galiata na Lepiforum

Poznań Żółte strzałki wskazują lekko wklęsłą krawędź przedniego skrzydła w jego środkowej części Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Epirrhoe - Paśnik


avidal

Leave a Reply