Epirrhoe galiata – Paśnik przytuliak

Geometridae – Miernikowcowate
Nasada przedniego skrzydła szaroczarna, często z niebieskim odcieniem. Pole środkowe szerokie, szaroczarne z brązowymi krawędziami. Przednia krawędź przedniego skrzydła z niewielkim wklęśnięciem po środku – cecha diagnostyczna gatunku.

Włochy 26.08.2020 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadki, lokalny
  2. Biotop. Lasy, zarośla, zręby, polany, trawiaste zbocza
  3. Wymiary. Rs 22-32 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny, które najpewniej wykluczyć po prostej lub łukowato wypukłej przedniej krawędzi skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. E. galiata na Lepiforum

Żółte strzałki wskazują lekko wklęsłą krawędź przedniego skrzydła w jego środkowej części Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Epirrhoe - Paśnik


avidal

Leave a Reply