Eupithecia abbreviata – Grotnik skrótnik

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydło przednie szarobrązowe z rozjaśnieniem w centralnej części pola środkowego. Przepaska zewnętrzna blada, mało kontrastowa, wyraźnie załamana przy przednim brzegu skrzydła. Plamka środkowa słabo zaznaczona.

Eu abbreviata

Łódzkie 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak

E.abbreviata

Łódzkie 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak

Eu.abbreviata

Łódzkie 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak

Eup abbreviata

Łódzkie 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, polany, ogrody, parki, aleje dębowe
  3. Wymiary. Rs 18-22 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – maj. Gąsienice od czerwca do lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dębach i głogach; zjadają kwiaty, pączki i liście
  7. Podobne. Liczne inne grotniki; identyfikacja wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. E.abbreviata w bazie BioMap
  10. E.abbreviata na Lepiforum
Eu abbreviata

Łódzkie 26.04.2013 Widoczne rozjaśnienie w polu środkowym oraz sąsiadujące z nim czarne kreseczki, typowe dla gatunku Fot. Jacek Nowak

E abbreviata

Łódzkie 26.04.2013 Fot. Jacek Nowak


Rodzaj Eupithecia - Grotnik


avidal

Leave a Reply