Eupithecia exiguata – Grotnik kwasiczak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie wąskie, o stosunkowo ostro wyprofilowanych wierzchołkach. Na szarym, lub bezowym tle przedniego skrzydła białe, mało kontrastowe przepaski poprzeczne sąsiadują z brązowymi i czarnymi plamkami; klinowate plamki przecinające przepaskę zewnętrzną skierowane w kierunku wyraźnej, czarnej plamki środkowej. Przepaski wewnętrzna i środkowa  silnie załamane przy przednim brzegu skrzydła.

Eup.exiguata

Łódzkie 03.06.2017 Fot. Jacek Nowak

E.exiguata

Łódzkie 31.05.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, zarośla, mokradła
  3. Wymiary. Rs 18-22 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od lipca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych krzewach i drzewach liściastych – chętnie na głogach, tarninach i kruszynach
  7. Podobne. Inne szare grotniki, jednak kształt białych przepasek poprzecznych oraz klinowatych, czarnych plamek wydatnie ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. E.exiguata w bazie BioMap
  10. E.exiguata na Lepiforum

Rodzaj Eupithecia - Grotnik


avidal

Leave a Reply