Eupithecia icterata – Grotnik wrotyczak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydło przednie szarobrązowe z mniej lub bardziej rozległą (niekiedy rozlewająca się większość powierzchni skrzydła) rudopomarańczową plamą (forma fulvata), rzadziej bez tej plamy (forma cognata). Tylne skrzydła szarobrązowe. Czarna, owalna plamka środkowa zwykle wyraźnie zaznaczona.

E icterata

Łódzkie 23.08.2013 Fot. Jacek Nowak

E.icterata

Łódzkie 20.08.2012 Fot. Jacek Nowak

Eup icterata

Łódzkie 31.08.2015 Fot. Jacek Nowak

Eup.icterata

Łódzkie 09.08.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, łąki, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 18-23 mm; jeden z większych grotników
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice we wrześniu i październiku. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na krwawnikach, bylicach, złocieniach i wrotyczach; zjadają kwiaty i liście
  7. Podobne. Forma barwna fulvata łatwa do identyfikacji; forma cognata nietrudna do pomylenia z innymi grotnikami, na ogół jednak mniejszymi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. E.icterata w bazie BioMap
  10. E.icterata na Lepiforum

Rodzaj Eupithecia - Grotnik


avidal

Leave a Reply