Eupithecia linariata – Grotnik lniczak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydło przednie z czarnym (u niektórych osobników z niebieskim odcieniem) polem środkowym o kształcie charakterystycznym dla gatunku; pole nasadowe ograniczone wąskimi, białymi przepaskami poprzecznymi. Pola nasadowe i zewnętrzne żółte z szerokim, ochrowopomarańczowym wypełnieniem. Gąsienica zielona, lub białozielona z brązowymi plamami grzbietowymi na każdym segmencie.

Eup.linariata

Rezerwat Korzeń 02.07.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, przydroża, skraje lasów, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 11-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od lipca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na lnicach i wilżynach; najchętniej zjadają kwiaty i nasiona
  7. Podobne. Bardzo podobny Eupithecia pulchellata różni się kształtem pola środkowego
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. E.linariata w bazie BioMap
  10. E.linariata na Lepiforum

Rodzaj Eupithecia - Grotnik


avidal

Leave a Reply