Eupithecia subumbrata – Grotnik obrzeżek

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydło przednie szarawo przyprószone, o białym tle; pole środkowe zwykle jaśniejsze od reszty skrzydła. Wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła żółtobrązowa smuga. Rząd plamek przy zewnętrznej krawędzi skrzydła często o również żółtobrązowym odcieniu. Przepaski poprzeczne faliste, cienkie. Czarna plamka środkowa może zanikać. Tylne skrzydła z rozległym rozjaśnieniem dochodzącym do nasady. Odwłok z żółtobrązowymi, poprzecznymi smugami na tergitach.

E subumbrata

Łódzkie 02.07.2015 Fot. Jacek Nowak

E.subumbrata

Łódzkie 02.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, polany, zarośla, ogrody, parki, łąki; chętnie na terenach podmokłych
  3. Wymiary. Rs 16-21 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Gąsienice od sierpnia do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych; zjadają głównie kwiaty i nasiona
  7. Podobne. Liczne inne grotniki; identyfikacja wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. E.subumbrata w bazie BioMap
  10. E.subumbrata na Lepiforum

Rodzaj Eupithecia - Grotnik


avidal

Leave a Reply