Eupithecia virgaureata – Grotnik nawłociak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie szare z czarną, wyraźną plamką w części środkowej. Przepaski poprzeczne słabo zaznaczone.

Eup.virgaureata

Łódzkie 09.08.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, polany, łąki, przydroża, torfowiska, mokradła
  3. Wymiary. Rs 17-23 mm; pokolenie wiosenne nieco większe od pokolenia letniego
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do lipca i od sierpnia do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Wykazywany z całego kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach z selerowatych (2 pokolenie) i złożonych (1 pokolenie); najchętniej zjadają kwiaty i nasiona
  7. Podobne. Inne szare grotniki, w tym Eupithecia subfuscata i Eupithecia innotata – identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa niemożliwa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. E.virgaureata w bazie BioMap
  10. E.virgaureata na Lepiforum

Łuków 05.06.2010 Fot. Ricosz


Rodzaj Eupithecia - Grotnik


avidal

Leave a Reply