Hemithea aestivaria – Miernik kreskowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła zielone z białymi, falistymi przepaskami poprzecznymi. Zewnętrzny brzeg tylnego skrzydła bez wyraźnie wystającego ząbka w przedniej części. Na strzępinie brunatne plamki. Czułki nitkowate u obu płci.

H.aestivaria

Warszawa 18.06.2017 Fot. Teresa Stolarczyk

Łuków 01.06.2018 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, zadrzewienia śródpolne
  3. Wymiary. Rs 26-34 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Zimują gąsienice w ściółce
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach liściastych, na czeremchach, różach, malinach, jeżynach, porzeczkach…
  7. Podobne. Inne zielone miernikowce, zwłaszcza Thalera fimbrialis, którego najłatwiej odróżnić na podstawie kształtu zewnętrznego brzegu tylnego skrzydła
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Teresa Stolarczyk i Ricosz
  9. H.aestivaria w bazie BioMap
  10. H.aestivaria na Lepiforum

avidal

Leave a Reply