Horisme vitalbata – Paśnik sporyszak

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydło z szerokim, jasnym pasem wzdłuż przedniej krawędzi; pas ten zawiera czarną plamkę środkową w formie drobnej kropki. Pole środkowe pokryte szaroczarnymi i rdzawobrązowymi łuskami, poprzecinane wąskimi, falistymi liniami – takie same linie przecinają również pole zewnętrzne.

Francja 17.04.2011 Fot. Heiner Ziegler

Francja – Solliès-Toucas 07.07.2020 Bernard Noguès

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Parki, ogrody, cmentarze, zarośla; gatunek termofilny
  3. Wymiary. Rs 27-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na nielicznych, rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na powojniku pnącym
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji – rozjaśnienie wzdłuż krawędzi kostalnej skrzydła występuje również u Horisme aquata, u którego jednak pole środkowe jest znacznie jaśniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bernard Noguès Heiner Ziegler
  9. H.vitalbata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply