Hydria cervinalis – Paśnik jeleniak

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła w różnych odcieniach barwy brunatnej, z ciemniejszym od tła polem środkowym, co jest szczególnie widoczne przy brzegach pola. Czarna linia brzegowa przy zewnętrznych krawędziach obu par skrzydeł wyraźnie zaznaczona – w tym także na spodniej stronie tylnego skrzydła.

H.cervinalis

Łódzkie 06.05.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, lecz nieregularnie obserwowany
  2. Biotop. Ogrody, zarośla, skraje lasów, miedze, murawy, zbocza, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 33-48 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec. Gąsienice od czerwca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie . Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na berberysach
  7. Podobne. U Triphosa dubitata pole środkowe jest słabiej przyciemnione, a ciemna linia brzegowa na spodzie tylnego skrzydła mniej wyraźna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. H.cervinalis w bazie BioMap
  10. H.cervinalis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply