Hydria undulata – Paśnik faliniec

Geometridae – Miernikowcowate
Poprzednio w rodzaju Rheumaptera. Skrzydła przednie z licznymi, cienkimi, falistymi, naprzemiennie białymi i brunatnoczarnymi przepaskami poprzecznymi. Zewnętrzna, biała przepaska poprzeczna na obu parach skrzydeł na brązowym tle. Gąsienica w różnych odmianach barwnych – bladobrązowa, żółtobrązowa, ciemnobrunatna aż do niemal czarnej, zielonooliwkowa…zwykle o bokach ciała jaśniejszych od części grzbietowej; głowa jasno lub ciemnobrązowa. Fotografia poniżej wykonana nocą przy użyciu lampy – kolory są nieco nienaturalne.

R.undulata

Rezerwat Hołda 11.06.2010 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, parki, ogrody, doliny rzeczne, łozowiska, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 25-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Gąsienice od lipca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie – PK Międzyrzecza Warty i Widawki
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wierzbach, topolach, olszach oraz na borówkach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
  9. H.undulata w bazie BioMap
  10. H.undulata na Lepiforum

 

Leave a Reply