Hydria undulata – Paśnik faliniec

Geometridae – Miernikowcowate
Poprzednio w rodzaju Rheumaptera. Skrzydła przednie z licznymi, cienkimi, falistymi, naprzemiennie białymi i brunatnoczarnymi przepaskami poprzecznymi. Zewnętrzna, biała przepaska poprzeczna na obu parach skrzydeł na brązowym tle. Gąsienica w różnych odmianach barwnych – bladobrązowa, żółtobrązowa, ciemnobrunatna aż do niemal czarnej, zielonooliwkowa…zwykle o bokach ciała jaśniejszych od części grzbietowej; głowa jasno lub ciemnobrązowa. Fotografia poniżej wykonana nocą przy użyciu lampy – kolory są nieco nienaturalne.

R.undulata

Rezerwat Hołda 11.06.2010 Fot. Jacek Nowak

Góry Stołowe 25.07.2015 Fot. Bogdan Mazur

Łuków 16.06.2017 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy i zarośla, parki, ogrody, doliny rzeczne, łozowiska, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 25-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Gąsienice od lipca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Góry Stołowe, łódzkie – PK Międzyrzecza Warty i Widawki, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wierzbach, topolach, olszach oraz na borówkach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bogdan Mazur Jacek Nowak Ricosz
  9. H.undulata w bazie BioMap
  10. H.undulata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply