Hydriomena impluviata – Paśnik olszyniak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł w różnych odcieniach szarości lub brązu. Pole środkowe niemal zawsze jaśniejsze od ograniczających je falistych przepasek poprzecznych. W pobliżu wierzchołka skrzydła widoczne cienkie, czarne kreski.

Łuków 31.05.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Wilgotne lasy, zarośla nadrzeczne, ogrody, parki, zadrzewione brzegi zbiorników stacjonarnych wodnych
  3. Wymiary. Rs 27-34 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec; w niektórych sezonach we wrześniu pojawia się drugie pokolenie. Gąsienice od września do listopada. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na olszach, sporadycznie na innych drzewach liściastych
  7. Podobne. Dwa pozostałe gatunki z rodzaju, zwłąszcza Hydriomena furcata
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. H.impluviata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply